Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj

Glavni cilj projekta je doprineti lokalnom ekonomskom razvoju kroz razvoj ruralnog turizma kao vida malog porodičnog biznisa.

Namenjen je postojećim, već registrovanim seoskim domaćinstvima, novim porodicama, zainteresovanim za bavljenje seoskim turizmom, kao i opštinskim turističkim organizacijama, sa teritorije Šumadije – sela u okolini Kragujevca, Topola, Rekovac, Rača i Knić.

Projektom je predviđeno da se podrži registracija 10 novih domaćinstava u Šumadiji, čime bi 10 porodica, odnosno 30 lica, steklo uslove za samozapošljavanje i obezbeđivanje dodatnih prihoda.

Planirani rezultati projekta su

1. Unapređeni kapaciteti postojećih domaćina, koji se bave seoskim turizmom, ukupno njih 15, kroz: program obuka, konsalting, finansijsku podršku za 5 najboljih biznis planova iz okoline Kragujevca (finansijska sredstva za bespovratnu podršku u vrednosti do 200.000 dinara obezbeđuje Grad Kragujevac) i studijsku posetu uspešnim primerima seoskog turizma u Sloveniji.

2. Podignuta svest, znanje i motivacija novih domaćina za bavljenje seoskim turizmom, kroz motivacione seminare, pripremu i distribuciju priručnika za seoski turizam, te studijsku posetu primerima dobre prakse u Srbiji.

3. Razvijena i usvojena strategija razvoja turizma u Kragujevcu i

4. Razvijena i široko promovisana jedinstvena turistička ponuda Šumadije, a posebno seoskog turizma, kroz: promociju na sajmovima, pripremu i štampanje promotivne brošure ’’Jedinstvena turistička ponuda Šumadije’’ i njeno široko distribuiranje, kontinuiranu promociju u medijima – štampanim i elektronskim, organizaciju jednodnevne posete najznačajnijih medija i novinara izabranim domaćinstvima u okolini Kragujevca. Ovaj web sajt takodje je deo planirane promotivne kampanje i ima za cilj da omogući kontinuiranu promociju i informisanje potencijalnih gostiju o mogućnostima za odmor i rekreaciju u Šumadiji i okolini.